Boskoop Waterrijk Oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Een korte introductie

Welkom op de projectwebsite van het project “reconstructie Waterrijk Oost te Boskoop”. In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn begeleidt ingenieursbureau Megaborn de voorbereidende werkzaamheden van de boven- en ondergrondse herinrichting van Waterrijk Oost.

Op deze website treft u achtergrondinformatie aan over het project, het ontwerp en de planning. Tevens zijn alle nieuwsbrieven, tekeningen en verslagen van informatiebijeenkomsten te downloaden en kunt u het reactieformulier downloaden. Vooralsnog betreft het alleen informatie rond het ontwerpproces en de opstart van de uitvoeringsfase.

Er is besloten om Kersengaarde ook aan te laten sluiten met een ontwerp in lijn met de andere straten, zodat het een geheel is.

De website blijft in gebruik tot en met de oplevering van het project begin 2023.

        Bekijk hier het ontwerp van Kersengaarde

Het doel van de reconstructie

De woonwijk Waterrijk-Oost te Boskoop is onderhevig aan zettingen als gevolg van de bodemopbouw (veengrond). Ten opzichte van de oorspronkelijke aanleghoogte zijn het maaiveld en de riolering in het gebied 30 tot 70 cm gezakt. Tegelijkertijd spelen er parkeerproblemen en verkeersveiligheidsproblemen. Met de reconstructie of het groot onderhoud moet het (openbaar plan)gebied integraal weer op orde worden gebracht voor een periode van ca. 30 jaar.

Het doel van de reconstructie is een vernieuwde en duurzame inrichting van uw wijk te realiseren, die aansluit bij de eisen van deze tijd en waarbij bestaande problematiek (met betrekking tot riolering en verzakking) is aangepakt.

De gemeente wil daarvoor de volgende werkzaamheden gaan verrichten:

 • Vervangen riool
 • Ophogen verzakkingen
 • Oplossen parkeerproblemen
 • Herinrichten openbare ruimte conform de gemeentelijke richtlijnen
 • Verbeteren groenvoorzieningen en aandacht voor de bomen
 • Ophogen kabels en leidingen

De gemeente wil dit project en het ontwerp samen met de bewoners oppakken. In de afgelopen periode is daarom samen met de bewoners via de bewonersavonden geïnventariseerd welke wensen er leven en is samen het ontwerp vormgegeven. 

De feitelijke uitvoering is voorzien in de periode eind 2021 tot begin 2023.

 

 

Kader en uitgangspunten

 • Inspelen op verbeterpunten bewoners
 • Verzakkingen minimaliseren tot 30cm in 30 jaar
 • Zo mogelijk oplossen parkeerproblemen
 • Aandacht voor bomen
 • Materialisering bovengrond conform CROW-richtlijnen