Boskoop Waterrijk Oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Boskoop waterrijk oost

Een korte introductie

Welkom op de projectwebsite van het project “reconstructie Waterrijk Oost te Boskoop”. In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn begeleidt ingenieursbureau Megaborn de voorbereidende werkzaamheden van de boven- en ondergrondse herinrichting van Waterrijk Oost.

Op deze website treft u achtergrondinformatie aan over het project, het onwerp en de planning. Tevens zijn alle nieuwsbrieven, tekeningen en verslagen van informatiebijeenkomsten te downloaden en kunt u het reactieformulier downloaden om uw reactie op het ontwerp te geven. Vooralsnog betreft het alleen informatie rond het ontwerpproces. Mettertijd (na december 2019) zullen hier ook de nieuwsberichten en de fasering van de uitvoering worden gepresenteerd.

De website blijft in gebruik tot en met de oplevering van het project eind 2020.

Het doel van de reconstructie

De woonwijk Waterrijk-Oost te Boskoop is onderhevig aan zettingen als gevolg van de bodemopbouw (veengrond). Ten opzichte van de oorspronkelijke aanleghoogte zijn het maaiveld en de riolering in het gebied 30 tot 70 cm gezakt. Tegelijkertijd spelen er parkeerproblemen en verkeersveiligheidsproblemen. Met de reconstructie of het groot onderhoud moet het (openbaar plan)gebied integraal weer op orde worden gebracht voor een periode van ca. 30 jaar.

Het doel van de reconstructie is een vernieuwde en duurzame inrichting van uw wijk te realiseren, die aansluit bij de eisen van deze tijd en waarbij bestaande problematiek (met betrekking tot riolering en verzakking) is aangepakt.

 

De gemeente wil daarvoor de volgende werkzaamheden gaan verrichten:

 • Vervangen riool
 • Ophogen verzakkingen
 • Oplossen parkeerproblemen
 • Herinrichten openbare ruimte conform de gemeentelijke richtlijnen
 • Verbeteren groenvoorzieningen en aandacht voor de bomen
 • Ophogen kabels en leidingen

 

De gemeente wil dit project en het ontwerp samen met de bewoners oppakken. In de komende tijd (tot de zomer 2019) zal daarom samen met de bewoners via de bewonersavonden worden geïnventariseerd welke wensen er leven en het ontwerp worden vormgegeven.

De feitelijke uitvoering is voorzien in 2020.

 

Glasvezel in Waterrijk Oost?

In steeds meer gemeente hebben bewoners de mogelijkheid om gebruik te maken van sneller internet via een glasvezelverbinding. Aan gezien de woonwijk volledig op de schop gaat, is dit dé gelegenheid om ook een glasvezelkabel aan te leggen. Dit gebeurt alleen als er voldoende animo is vanuit de bewoners.

Meer meer weten over glasvezel en/of heeft u interesse? Bezoek dan de website hiervoor via deze link.

Kader en uitgangspunten

 • Inspelen op verbeterpunten bewoners
 • Verzakkingen minimaliseren tot 30cm in 30 jaar
 • Zo mogelijk oplossen parkeerproblemen
 • Aandacht voor bomen
 • Materialisering bovengrond conform CROW-richtlijnen

Laatste nieuws

Concept definitief ontwerp gereed

Het concept definitieve ontwerp is gereed. U kunt hier niet langer op reageren. Momenteel zijn we druk bezig om het definitieve ontwerp klaar te maken aan de hand van uw reacties. Klik op de knop voor de downloadlinks van het concept definitieve ontwerp (met rijcurves), de visualisaties van de nieuwe situatie, de dwarsprofielen en alle bewonersreacties tot 5 juni.

Glasvezel petitie

De klankbordgroep heeft een petitie opgezet om tijdens de reconstructie glasvezel te laten aanleggen. Klik op de onderstaande knop voor meer informatie.

Uitnodiging derde bewonersavond

Graag nodigen wij alle bewoners van Boskoop Waterrijk Oost uit voor de derde bewonersavond van dit project. U kunt de uitnodiging bekijken door hier te klikken.