Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het reconstructieproject. Met behulp van de voortgangsbalk en de vinkjes kunt u zien hoever het project momenteel gevorderd is.

 • De voortgang van de planning 90% 90%

Inventarisatie

Maart 2019

 • Wat zijn de verbeterpunten?
 • Wat zijn de randvoorwaarden en kaders?

Februari 2019 - april 2019

 • Bomen en groen
 • Parkeren
 • Ophoogmaterialen
 • Kunstwerken (bruggen)

Ontwerp

Maart 2019

 • Binnen kaders en randvoorwaarden
 • Met bewoners en gemeente
 • Klankbordgroep als “thermometer”
 • 1ste inloopavond (inventariseren)

April 2019

 • Opzetten ontwerp
 • Klankbordgroep – bespreken basis

Mei 2019

 • Uitwerken ontwerp
 • 2de bewonersavond (bespreken ontwerp)
 • Opstellen definitief ontwerp
 • Klankbordgroep – afstemmen DO

5 juni 2019

 • 3de bewonersavond (presentatie DO)

Februari/maart 2021

 • Nieuw ontwerp inclusief Kersengaarde

Contract opstellen

December 2019 - augustus 2020

 • Aanbesteden contract

December 2019 - maart 2020

 • Selectie van de uit te nodigen aannemers
 • Volgen van de voortgang en inspringen bij mogelijke conflicten

Augustus 2019 - maart 2020

 • Het maken van bestektekeningen en bestek
 • Analyse risico’s en ambities
 • DuboCalc berekening bestek
 • Opstellen inschrijvingsleidraad met EMVI/BKPV‐aspecten

April 2021- juli 2021

 • Nieuw contract

Juli- oktober 2021

 • Nieuwe aanbesteding

Uitvoering

September 2021 - Maart 2022

 • Uitvoering nutswerkzaamheden
[

Eind 2021- medio 2023

 • Inloopavond fasering en bereikbaarheid 
 • Uitvoering civiele reconstructiewerkzaamheden
 • Uitvoering groenwerkzaamheden