Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het reconstructieproject. Met behulp van de voortgangsbalk en de vinkjes kunt u zien hoever het project momenteel gevorderd is.

 • De voortgang van de planning 80% 80%

Inventarisatie

Maart 2019

 • Wat zijn de verbeterpunten?
 • Wat zijn de randvoorwaarden en kaders?

Onderzoeken

Februari 2019 - april 2019

 • Bomen en groen
 • Parkeren
 • Ophoogmaterialen
 • Kunstwerken (bruggen)

Ontwerpen

12 maart 2019

 • Binnen kaders en randvoorwaarden
 • Met bewoners en gemeente
 • Klankbordgroep als “thermometer”
 • 1ste inloopavond (inventariseren)

8 april 2019

 • Opzetten ontwerp
 • Klankbordgroep – bespreken basis

1 mei 2019

 • Uitwerken ontwerp
 • 2de bewonersavond (bespreken ontwerp)

20 mei 2019

 • Opstellen definitief ontwerp
 • Klankbordgroep – afstemmen DO

5 juni 2019

 • 3de bewonersavond (presentatie DO)

Aanbesteden

[

Juli 2019 - december 2019

 • Opstellen contracten en bijbehorende tekeningen
[

December 2019 - april 2020

 • Aanbesteden contract
[

Februari 2020 - maart 2020

 • Uitvoering groenwerkzaamheden
[

Maart 2020 - mei 2020

 • Uitvoering nutswerkzaamheden
[

Mei 2020 - september 2021

 • Uitvoering civiele reconstructiewerkzaamheden