Planning

Op deze pagina vindt u de planning van het reconstructieproject. Met behulp van de voortgangsbalk en de vinkjes kunt u zien hoever het project momenteel gevorderd is.

 • De voortgang van de planning 70% 70%

Inventarisatie

Maart 2019:

 • Wat zijn de verbeterpunten?
 • Wat zijn de randvoorwaarden en kaders?

Onderzoeken

Februari-april 2019

 • Bomen en groen
 • Parkeren
 • Ophoogmaterialen
 • Kunstwerken (bruggen)

Ontwerpen

12 maart 2019

 • Binnen kaders en randvoorwaarden
 • Met bewoners en gemeente
 • Klankbordgroep als “thermometer”
 • 1ste inloopavond (inventariseren)

8 april 2019

 • Opzetten ontwerp
 • Klankbordgroep – bespreken basis

1 mei 2019

 • Uitwerken ontwerp
 • 2de bewonersavond (bespreken ontwerp)

20 mei 2019

 • Opstellen definitief ontwerp
 • Klankbordgroep – afstemmen DO

5 juni 2019

 • 3de bewonersavond (presentatie DO)

Aanbesteden

[

Juni - september 2019

 • Opstellen contracten en bijbehorende tekeningen
[

Oktober - november 2019

 • Aanbesteden contract
[

December 2019 - november 2020

 • Uitvoering