Planning

 

(bijgewerkt tot 7 april 2023)

In 2020/2021 zijn de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen uitgevoerd, vooruitlopend op de nu lopende civiele werkzaamheden aan het riool en de bestrating.

Tevens zijn de bouwkundige opnamen van de huizen rondom de werkzaamheden voor zover mogelijk uitgevoerd. Deze liet de gemeente uitvoeren zodat de stand van uw woning wordt opgenomen voordat nieuwe werkzaamheden starten. Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen. Het is verstandig om deze bouwkundige opname uit te laten voeren in uw woning, zodat mogelijke veranderingen later vastgesteld kunnen worden. 

Op maandag 4 april 2022 is de Bunnik Groep gestart met de werkzaamheden in de wijk Waterrijk-Oost, in de Gemeente Alphen aan den Rijn. Verwachte oplevering van het gehele project is rond de zomervakantie 2024. Door problemen met de lokaal sterk zettingsgevoelige en waterrijke ondergrond moet er een aangepaste funderingsmethode worden toegepast. Hierdoor loopt het werk helaas een forse vertraging op. Straten die overigens al kunnen worden opgeleverd, zullen zo snel mogelijk worden opgeleverd. Het betekent wel dat ‘de bouwput’ en omleidingen langer aanwezig blijven met alle overlast van dien.

De geplande fasering is als volgt:

– Voorbereidende werkzaamheden: t/m april 2022

– Fase 1: Bellefleur: april 2022 t/m augustus 2023

– Fase 2: Pippeling: april 2022 t/m september 2023

– Fase 3: Calville: augustus 2022 t/m vierde kwartaal 2023

– Fase 4: Kersengaarde: mei 2022 t/m derde kwartaal 2023

– Fase 5: Appelgaarde: november 2022 t/m eerste kwartaal 2024

– Fase 6: Pomonapad: eerste kwartaal 2024 t/m mei 2024 

Actuele ontwikkelingen kunt u volgen via de bouwapp, zie ook de volgende link: https://debouw.app/projects/reconstructie-waterrijk-oost-2-0/updates